מדריך עסקיםלוח אירועיםדרושיםנדל"ןיד שניהרכביםהקניון הכתוםכתום TVהוספת עסק
התחברות

התחבר / הרשםשכחתי סיסמא
חדשות
מזג האוויר

איך לוודא שצוואתך אכן תימצא עם פטירתך? ומהו "טופס אריכות ימים"?

 

לאור הצלחת הסדרה הקודמת של שאלות נפוצות בעניין עשיית צוואות בישראל "10 שאלות מצויות בעניין עריכת צוואה בישראל", להלן שתי שאלות נפוצות נוספות: איך ביכולתי לוודא שצוואתי אכן תימצא עם פטירתי, ומה זה "טופס אריכות ימים"?

מאת סיימון מ' ג'קסון, עו"ד ונוטריון

 


1. שאלה:
עשיתי צוואה ואולי אף מניתי מנהל עזבון – איך ביכולתי לוודא שצוואתי אכן תימצא עם פטירתי וכי היא תישמר מפני פגעי הזמן ולא תלך לאיבוד?


תשובה:
דבר ראשון, עליך כמובן לשמור צוואתך החתומה בין הניירות האישיות שלך, כדי לאפשר גישה אליה בעת שתגיעו לגיל 120.

 

(א) הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה:
 
עפ"י החוק, אתה גם זכאי להפקיד צוואתך אצל הרשם לענייני ירושה.
 
1) ההפקדה יכולה להיעשות רק במסירה ע"י המצווה עצמו, ועפ"י תעודת זהותו, והיא כרוכה בתשלום אגרה.
2) בלשכת הרשם ממלאים בכתב בקשה להפקדת הצוואה.
3) הצוואה, סגורה במעטפה, נחתמת בשעווה ובחותמת הרשם לענייני ירושה.

4) על המעטפה רושמים את פרטי המפקיד ותאריך ההפקדה. הרשם לענייני ירושה והמפקיד חותמים על המעטפה. 
5) הצוואה החתומה נשמרת בכספת ורק המצווה עצמו יכול לקבלה בחזרה.
6) דבר ההפקדה נרשם במרשם ארצי חסוי, המנוהל באגף האפוטרופוס הכללי.


כל עוד המצווה בחיים, אין לאף אדם זכות לעיין בצוואה שהופקדה או לקבל מידע בדבר הפקדתה.
 

לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה בהגיעך לגיל 120, מזכירות הרשם לענייני ירושה בודקת האם הופקדה צוואה ע"י המנוח ובמידה וכן, היא נפתחת ע"י הרשם לענייני ירושה על מנת שלא יינתן צו כלשהו בהתעלם מהצוואה. במקרה זה, הצוואה מוצאת ומעברת ליורשים.
במידה וצוואה הופקדה כאמור ולא הוגשה בקשה אחר המנוח, אזי לאחר חלוף שלושה חודשים מפטירת המצווה יפתח הרשם לעניין ירושה את הצוואה ביוזמתו ותימסר הודעה על קיומה של הצוואה לזוכים על פיה.

 
 
(ב) קבלת הצוואה המופקדת בחזרה
 
מצווה רשאי לקבל חזרה את הצוואה שהפקיד בכל עת.
לשם כך, עליו לפנות ללשכת הרשם ולמלא בקשה בכתב להחזרה של צוואה.

הרשם לענייני ירושה יוודא את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי.
דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי.
קבלתה חזרה מההפקדה אינה מביאה לביטולה, והיא תקפה לכל דבר ועניין.
החזרת הצוואה כרוכה אף היא בתשלום אגרה.

 

חשוב לדעת:

1) מי שהפקיד בעבר צוואה אינו רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם לפני כן לקח בחזרה כל צוואה קודמת שהפקיד.
2) כל הפקדה מחדש של הצוואה תהיה כרוכה בתשלום נוסף של האגרה.
 
אין לאף אדם זכות לעיין בצוואה שהופקדה או אפילו לדעת כי הופקדה, אלא באישור בית המשפט
.


 

  2. מהו "טופס אריכות ימים" וכיצד באפשרותו לעקוף את הצוואה?
 
זהו טופס, אשר מומלץ כי בני זוג יבקשו מן הבנק לחתום עליו, כאשר פותחים חשבון או בשלב מאוחר יותר.
 
הוא ממנה את שני בני הזוג כשותפים בחשבון הבנק שלהם. אמצעי זה מאפשר לכל אחד מבני הזוג להמשיך לפעול בחשבון אף לאחר מותו של בן הזוג ("זכות ההישרדות").
 

ללא מנגנון זה, החשבון יוקפא אוטומטית עם מותו של אחד מבני הזוג, והבנק יסכים לאפשר עסקאות בחשבון רק עם הצגתו של צו קיום צוואה (כאשר ישנה צוואה) או צו ירושה (בהיעדרה).

התהליך עשוי להועיל גם במקרה של קרובי משפחה מבוגרים, על מנת לאפשר לילד אחד או יותר, למשל, לנהל את כספם למענם – ללא צורך לחתום על ייפוי כוח בפני נוטריון (מסמך אשר בכל מקרה יפוג אוטומטית עם מותו של בעל החשבון).
 
כמובן, יש להשתמש באמצעי זה רק כאשר יש אמון מלא בין הקשיש לבין קרוב משפחתו.

      

 

                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 


תגובות כתוב תגובה

  

מאמרים נוספים


 

מרכז הילה
 

יהודית בן מנחם

 
רב שנתי

 

 

   

לצאת מהריבוע

 

להעניק מתנה לעצמי
מרכז הילה - נעמי לביא
להגיע ליחסים פתוחים עם ילדינו המתבגר - יהודית בן מנחם מכינים את הגינה לשנת שמיטה- חשיבות התבססות דווקא על צמחים רב שנתיים משה שקלנובסקי דורון המנעולן-  מה לעשות לפני שקוראים למנעולן איך מפקח בניה חוסך לי, הלקוח, בכסף ובשקט נפשי?!
לצאת מהריבוע