Responsive image

נווה צוף- חלמיש (בנימין)

0559780822
נווה צוף חלמיש ד.נ מודיעין 71945

בצמוד לשמורת היער חלמיש שבמערב בנימין הוקם הישוב נוה צוף, אוכלוסיית הישוב מגוונת ביותר, לשכבת המייסדים הצטרפו זוכות צעירים רבים והם עיקר תושבי הישוב

בנים ממשכים רבים החליטו לבנות את ביתם בישוב. רוב התושבים הם ילדי ישראל ובמשך השנים הצטרפו לישוב עולים מהתפוצות בעיקר ארצות דוברות אנגלית.

צור קשר עם נווה צוף- חלמיש (בנימין)