Responsive image

ישוב אש קודש (גוש שילה, חבל בנימין)

   מזכיר-יהודה: 052-6071719, מזכירה: 052-6071445
אש קודש, שבות רחל, ד.נ. אפרים 44830

יישוב קהילתי – חקלאי בעל צביון דתי תורני מוקף בכרמי יין, זית ובוסתנים, ממוקם על גבעה בגובה 830 מ' באזור גוש שילה וצופה אל נופיהם המרהיבים של הרי השומרון ושיפולי בקעת הירדן.

היישוב הוקם בשנת תשס"א, על ידי קבוצה של בחורים שהגיעו למקום והתגוררו בתוך אוטובוס ישן, והחלו בעבודות חקלאות ובנייה.
כיום, גרות בישוב כ20 משפחות והיישוב מתפתח ללא הפסק וממשיך לקלוט משפחות חדשות.
היישוב דוגל בעבודה עברית, חקלאות, בנייה, גאולת קרקע וחיבור לאדמת הארץ בפן המעשי ובפן הרוחני.
היישוב נקרא על שם אש קודש גילמור, מאבטח בסניף הביטוח הלאומי במזרח ירושלים שנרצח בראשית האינתיפאדה, ועל שם ספרו של האדמו"ר מפיסצ'נא ר' קלונימוס קלמן שפירא שכתביו נמצאו בגטו ורשה – ביניהם הספר "אש קודש".

צור קשר עם ישוב אש קודש (גוש שילה, חבל בנימין)