Responsive image

קרן הצדיק ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל

   02-6513111, רק להודעות כתובות 052-5100090, פקס: 077-4900209

סיוע לנזקקים בעילום שם למי שמיודעים ברווחה / רב / גמ"ח. הסיוע הינו בעזרת מתן מוצרים, עודפי מזון, מזון יבש, תנורי חימום ובגדים יד שניה. לא בכסף.

צור קשר עם קרן הצדיק ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל