Responsive image

חברת המלח הישראלית

0559782617
קיבוץ קליה. אספקה לכל הארץ

היצרנית העיקרית של מלח בישראל מאז 1922.
חברה שורשית ומתחדשת, המצמיחה תעשייה מועילה לאדם, לקהילה ולסביבה ומניבה תשואה מתמשכת לבעליה ולעובדיה.

מלח הארץ מחויבת לפעול בהגינות, באמינות, במקצועיות ולהעניק מפגש חיובי עם לקוחותיה השונים באמצעות עובדיה ותוצריה תוך יצירת שותפות ארוכת טווח.