Responsive image

אות והדר

ברוך דנון 0559779218
ת"ד 445 בית אל

כתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות ברמה מהודרת ביותר, התמחות מיוחדת בכתיבת תפילין קטנות (פצפוניות), בתי תפילין המעולים ביותר, כתיבה אומנותית (קליגרפיה).

ישנן מצוות רבות, יומיומיות, שבנויות ע"י אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.
"אות והדר" עוסקים בצירוף אותיות יפות ומשתדלים להפיח בהן את ההדר
כאן תוכלו למצוא את הקדושה ואת הנוי במקום אחד, משולבים זה בזה ומשלימים זה את זה.

צור קשר עם אות והדר