Responsive image

"כרמי חסד"

אריה   025806119
המגיד 45 ביתר עילית

ארגון כרמי חסד עוזר במוצרי מזון תשלומי חשבונות,ועזרה בשיקום כלכלי של משפחות , ומוצרים יד שנייה כגון רהיטים ומוצרי חשמל מחשבים ועוד המטרה היא למגר את תופעת העוני בישראל .

כרמי חסד עוזר למשפחות נזקקות באיזור ירושלים מודיעין תל אביב,אזור מגורי המגורשים ועוד.. העמותה עוזרת במוצרי מזון, ועזרה בשיקום כלכלי של משפחות ,עזרה לילדים במוצרי מזון צעצועים משחקים ועוד...מוצרים יד שניה. כגון: מוצרי חשמל, רהיטים, ועוד.. המטרה היא למגר את תופעת העוני בישראל. ,כל תרומה לעמותה מזכה אותכם בקבלה עם החזר מס סעיף 46 בישראל ,וגם קבלה עם החזר מס בארה"ב בתרומה ל"כרמי חסד"באתר "ישראל תורמת" העמותה מתקיימת בעיקר מתרומות של אנשים פרטיים ,ארגון כרמי חסד עוזר גם למגורשי גוש קטיף ,אנא תרמו לנו שנוכל להמשיך לעזור לנזקקים כל תרומה וצדקה יתקבלו בשמחה תודה.

צור קשר עם "כרמי חסד"