Responsive image

טל מערכות בע"מ

משה חסיד 0559778952
פדואל

טל מערכות - החברה הותיקה והפעילה בישראל בתחום הפצת מידע יהודי במדיה אלקטרונית ממוחשבת. מפיצי פרוייקט השו"ת אונ' בר אילן - זוכה פרס ישראל לספרות תורנית תשס"ז.

מורשתי מבית פרוייקט השו"ת בר-אילן 300 ש"ח בלבד (במקום 420 ש"ח) שני רוכשים זריזים בכל יום יזכו במחיר מיוחד!! מאגר ספרי היסוד של ארון הספרים היהודי עם כלי עזר חדשניים לחיפוש, עיון ולימוד, על דיסק-און-קי נייד זמין ונוח. ****************************************************************************** מה זה עוזר לי?
לימוד רחב היקף על כל נושא: 250-000 קישורים מדוייקים המחברים בין המקורות ע"י הציטוטים הרבים. לעבור על אלפי שנים במהירות הבזק!
* הכנת דפי מקורות בקלות: העתק/הדבק, חשיפה וקישור למקורות מגוונים ורלוונטים.
* חיפוש לשוני ואיתור מילים ומושגים:rnמערכת חיפוש לשונית מתקדמת ומקצועית, לאיתור צירופי מילים, הטיות לשוניות עם פתיחת ר"ת ותרגום ארמי-עברי מובנה.
* קידום ושיפור הלימוד ע"י כלי עזר חדשניים:rnמילון ראשי-תיבות וארמי-עברי בקליק אנציקלופדיות למושגים תלמודיים ולתנאים ואמוראים חיפוש גמיטריאות, ראשי וסופי תיבות, ופסוקים לשמות אנשים בתנ"ך ההזדמנות שלך למקצועי ביותר! ***********************************************************************************רשימת הספרים המלאה במורשתי: *תנ"ך מנוקד *מפרשי תורה: אונקלוס, תרגום יונתן עם תרגום לעברית, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, רד"ק, רמב"ן, ריקאנטי, בעל הטורים, ספורנו, כלי יקר, אור החיים, מלבי"ם.
* מפרשי נ"ך: רש"י, אבן עזרא, רד"ק, רלב"ג, מצודת דוד, מצודת ציון,מלבי"ם.
* ששה סדרי משנה ומפרשים: רמב"ם, ר' עובדיה מברטנורא, תוספות יום-טוב.rn* תלמוד בבלי ומפרשים: רש"י, תוספות, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א.rn* תלמוד ירושלמיrn* מסכתות קטנותrn* תוספתאrn* מדרשי אגדה: מדרש רבה, מדרש תנחומא, ילקוט שמעוני, תנא דבי אליהו
* מדרשי הלכה: מכילתא דרשב"י, מכילתא דרבי ישמעאל, ספרא, ספרי
* זוהר
* יד החזקה לרמב"ם ומפרשים: מגיד משנה, כסף משנה, לחם משנה, הגהות ותשובות מיימוניות, משנה למלך, רדב"ז, מגדל עוז, אגרות הרמ"ה
* ספרי הלכה: ספר החינוך, מנחת חינוך, שולחן ערוך, שולחן ערוך הרב, קיצור שולחן ערוך, ערוך השולחן, משנה ברורה
* ספרי מוסר ומחשבה: אמונות ודעות, חובות הלבבות, הכוזרי, מורה נבוכים, אגרת השמד, אגרת תימן, אגרת תחיית המתים, שערי תשובה, העיקרים, מסילת ישרים.

צור קשר עם טל מערכות בע"מ