מדריך עסקיםלוח אירועיםדרושיםנדל"ןיד שניהרכביםהקניון הכתוםכתום TVהוספת עסק
התחברות

התחבר / הרשםשכחתי סיסמא
חדשות
מזג האוויר

למה בכלל צריך נוטריון??


מדוע עלי לחתום על ייפוי כח לטובת בנק למשכנתאות או אדם אחר – רק בפני נוטריון?!
מה רע להיעזר בשירותיו של עורך-דין רגיל או אפילו של הרוקח האמון עלי (כמו בארה"ב, לדוגמה), בהרבה פחות עלות?!


הנוטריון הוא אדם שהוסמך רשמית לעשות לאמת, לאשר, לתעד או לערוך בכתב מסמך או אקט בעלי נפקות משפטית, תיעודית או הצהרתית.
 
פעולות נוטריוניות עם החתימה והחותמת של הנוטריון מוכרים כראיה של נושא משרה משפטית רשמית אחראית בכל מדינות העולם. פעולות אלה תתקבלנה כראיה ללא צורך בהוכחה נוספת, כפעולות מוסמכות בהתאם לדרישות החוק אלא אם כן הוכח ההפך.
 
על מנת להיות נוטריון ישראלי, צריך האדם להיות עורך דין בעל ותק של עשר שנים (עד 2003 – 15 שנה), ללא עבר פלילי, ללא תלונות נגדו/ה בלשכת עורכי הדין הישראליים, וכן עליו לעבור קורס הכשרה. מצב זה מנוגד למדינות אחרות, כגון ארה"ב, בהן אין צורך כי נוטריון יהיה עורך דין כלל.

בניגוד למצב בישראל, בארה"ב, יש פיקוח מועט הרבה יותר על נוטריונים מאשר ברוב המדינות האחרות בהן יש חוק מקובל, במיוחד משום שלנוטריונים בארה"ב יש מעט מאוד סמכויות משפטיות. לכן, ברוב מדינות ארצות הברית, אסור לנוטריון שאינו מומחה להציע עצה משפטית או להכין מסמכים, וכן אסור לו להמליץ כללית כיצד על האדם לחתום על מסמך ומהו סוג האישור הנוטריוני הנחוץ. הבדל זה מסביר מדוע ניתן לגשת לבנק או לבית מרקחת, במקום לעו"ד שהוסמך כנוטריון, במדינות כמו ארה"ב כדי לקבל שרותים נוטריוניים.

 


סמכויות של נוטריוניים בישראל
 
הדימוי הרווח של המושג "נוטריון" הוא של אדם בוגר ומכובד, המאמת חתימה על גבי "מסמך נוטריוני" – מסמך הנושא סרט ותווית אדומה, המוטבעת בחותם הנוטריון וחתומה על ידיו.

 

 


אכן, בהתאם לסעיף 7 לחוק הנוטריונים, אימות חתימות הינה ההסמכה הראשונה של הנוטריון, אך מלבדה יש לו הסמכות רבות ומגוונות. נוטריון מוסמך גם לאשר נכונותו של תרגום מסמך, לקבל או לאשר תצהיר והצהרה אחרת, לאשר שאדם פלוני חי, לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני נישואין, ועוד סמכויות רבות וחשובות אחרות, כגון לשמש כרשות לצורך עשיית "צוואה בפני רשות".
 
נרחיב על כמה מהפעולות הנפוצות יותר שנוטריון ישראלי נקרא לבצע.
 

(א) אימות חתימה נוטריוני על מסמך

בחוק הישראלי ישנה חובה לאמת/לאשר/לתקף חתימה על מסמך על ידי נוטריון במספר מצבים, כולל:

• ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת הבנקים למשכנתאות, המעניק לבנק את הסמכות לרשום את הנכס הממושכן על שמו של הלווה, ומאוחר יותר גם לרשום את המשכנתא, במקרה בו אין הלווה מבצע פעולות אלה. מסמך חשוב זה מאפשר לבנק להבטיח את תשלום המשכנתא.

• ייפוי כוח בלתי חוזר ביחס לנכס חדש (למשל, דירה) לטובת קבלן בניין, המעניק לקבלן את הסמכות לבצע את כל הפעולות הרשמיות בגופים הרלוונטיים לרישום מקרקעין (כגון רישום הבניין כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין).
לאור החשיבות העצומה של יפויי כוח אלה, ומאחר ותלויות בהם זכויות צד ג', הם יהיו בלתי חוזרים, כלומר לא תהיה אפשרית לבטלם לאחר שהתבצעו. עיצוב סמל הנוטריון המיוחד והחותם על מסמכים אלה מבטיח כי לא ניתן יהיה לזייפם.

לעומת זאת, במקרים אחרים בהם אין השלכות משמעויות כל כך על המעורבים, ייתכן כי ניתן להסתפק בייפוי כוח רגיל, כגון עבור העירייה או עבור חברות טלפון סלולאריות.

• ייפוי כוח לטובת קרוב משפחה או צד שלישי, המעניק לאדם האחר ('מיופה הכוח') לפעול למען 'מייפה הכוח', בין באופן כללי ובין למטרה ספציפית – למשל:

• לבצע פעולות בנקאיות

• לנקוט צעדים משפטיים נחוצים לגביית חובות שחייבים למייפה הכוח

• לתחזק/להפעיל עסק בבעלותו של המייפה

• להיכנס לחוזים מחייבים

• לבצע כל פעולה אחרת (כגון איסוף דואר) למען מייפה הכוח.

(כמובן, שניתן לבטל ייפוי כוח שאינו בלתי חוזר על ידי הודעה בכתב למוסדות הרלוונטיים ששם הוצג ייפוי הכוח, או שסביר כי יוצג שם).

יתרה מכך, כאשר חותמים בישראל על מסמך לשם שימוש בו בחו"ל, בדרך כלל תדרוש המדינה הזרה כי המסמך ייחתם במעמדו של נוטריון ישראלי ולא יסתפקו רק בעורך דין/פרקליט רגיל. זאת, משום שהכשירות של הנוטריון מוכרת בחו"ל וניתן לאמת חתימה נוטריונית. דוגמאות שכיחות לעסקאות בחו"ל הדורשות נוטריון כוללות בעלי מקצוע בתחום הרפואה המגישים מועמדות לעבודה בחו"ל, הענקת ייפוי כוח לחברת בעלות לקנות קרקע בארה"ב עבור לקוח או הענקה של סמכות משפטית לחברת עריכת דין בחו"ל לתבוע שוכר על השתמטות מתשלום שכר דירה על נכסים בחו"ל שהם בבעלותו של האדם.

לשם אישור נוטריוני של חתימה, על החותם להציג בפני הנוטריון אמצעי זיהוי בעת בה הוא/היא חותם/ת על המסמך. אמצעי זיהוי מקובלים כוללים תעודת זהות או דרכון.

על פי חוק, מחוייב הנוטריון לאמת את זהות החותם על המסמך; לכן יש צורך במסמך זיהוי מקורי.

אם אין באפשרותו של הלקוח להגיע למשרדנו, ביכולתו של הנוטריון לנסוע למקום מושבו (כולל ביתו/ה, משרדו/ה או אפילו למיטת בית החולים, במידת הצורך) תמורת תשלום נוסף כפי שנקבע בחוק.

 

 

 
(ב) אישור נוטריוני בדבר נכונותו של תרגום מסמך

לא ניתן להפריז בחשיבותו של תרגום מדויק. כל טעות בתרגום עלולה לעלות ללקוח בזמן יקר ובהוצאות של תרגום מחדש של מסמך שתורגם בצורה מוטעית. מתן תרגום מדויק מבטיח כי הלקוח יחסוך מגוון טרדות פוטנציאליות, כולל ריצות הלוך ושוב בין המתרגם לבין הנוטריון, האחראי לנכונות התרגום.

תרגום נוטריוני של מסמך הוא אישור המוכר בכל העולם כי התרגום משקף במדויק את הכתוב בשפה המקורית שבה נכתב המסמך. לכן, מוסדות רבות (בתי משפט, בנקים, רוב הממשלות הזרות וכו') מקבלים אך ורק תרגומים נוטריוניים.

לעיתים, נדרשים תרגומים נוטריוניים לשפה שאין נוטריון בישראל הבקי בה. הפתרון לבעיה כזאת מכונה אישור נוטריוני להצהרת המתרגם. אישור כזה הינו הצהרה עליו חותם המתרגם בפני הנוטריון כי הוא בקי בשפת המקור ובשפת היעד והתרגום נאמן למקור.

בטרם תבקש תרגום נוטריוני, כדאי לוודא מהו סוג האישור אותו דורש הגוף המבקש את האישור הנוטריוני, והאם המוסד מוכן לקבל אישור יחיד עבור מספר מסמכים שונים, או דורש אישור נפרד עבור כל מסמך. ישנן מדינות זרות הדורשות שיצורף "אפוסטיל" למסמכים ציבוריים ספציפיים או לאישורים נוטריוניים.
 

(ג) עריכה ואישור נוטריוני של צוואות

על פי החוק הישראלי, צוואה הינה תקפה אם היא חתומה בידי כותבה (המכונה גם 'המצווה') בנוכחותם של שני עדים רגילים. אך, לעיתים, יבחר כותב הצוואה לחתום בפני נוטריון ישראלי. הנוטריון מאשר כי הצוואה הוקראה למצווה וכי המצווה הצהיר מרצונו החופשי כי זהו רצונו.

ישנם שני יתרונות בחתימה על צוואה בפני נוטריון:

המצווה יכול לומר את רצונו בעל פה או בכתב בנוכחותו של הנוטריון, ללא צורך בעדים נוספים כלשהם;

• על פי החוק הישראלי, לצוואה נוטריונית ישנו משקל רב יותר מאשר סוגים אחרים של צוואות (הוא שווה לצוואה עליה חתמו בפני שופט), ובכך נמנע הפוטנציאל לתביעות עתידיות של חתימה מזוייפת על ידי המצווה, אשר עשויות לגרום לפסילת הצוואה.
 

 (ד) אימות הסכמי ממון בין בני זוג, שנכרתו לפני הנישואין

הסכם ממון קדם נישואין הוא הסכם שנחתם בין בני זוג, בטרם נישואיהם, המסדיר את כל הנושאים של נכסים וכספים בין בני הזוג. בכוחו של הסכם כזה לחסוך מבני הזוג כאב כלכלי ורגשי רב במקרה של גירושין, פירוד או מוות.

החוק קובע כי הסכם קדם נישואין בין בני זוג הינו מחייב, רק כאשר הוא חתום בפני נוטריון או בית משפט למשפחה. אם ההסכם לא אושר באחת מן הדרכים הנ"ל, אין אפשרות לאוכפו.

כדי לקבל אישור להסכם ממוני קדם נישואין, על הצדדים לחתום על ההסכם בנוכחותו של נוטריון.

 
(ה) אישור נוטריוני שאדם פלוני חי

אישור נוטריוני שאדם פלוני חי הינו אישור המאשר כי אדם מסוים בחיים. למשל, תשלומי פיצויים מגרמניה דורשים הצגת אישור נוטריוני שהאדם חי, המאשרים כי מקבל הפיצויים אומנם חי. לעיתים, נדרש אדם המתגורר בחו"ל, ומקבל תשלומים מממשלת ישראל או ממוסדות ישראליים אחרים, כגון ביטוח לאומי, קרנות פנסיה וכו', להציג הוכחת חיים, באמצעות השגת אישור נוטריוני שהאדם חי מן השגרירות או הקונסוליה הישראלית במקום מגוריו.
 
לסיכום, מדוע חתימות נוטריוניות הן בעלות משקל רב יותר מאשר חתימות שאינן נוטריוניות? ההנחה היא כי החותם אכן חתם על המסמך הרלוונטי בידיעה שהוא מודע למסמך עליו חתם ולהשלכות המשפטיות של חתימה עליו.

צוואות נוטריוניות ניתן לשמור בחיסיון מלא – אף אחד אינו חייב לדעת על קיומן; וההנחה היא שהמצווה היה בריא בנפשו ובמוחו וחופשי מכל השפעה או מצוקה כלשהם, כאשר חתם על צוואתו.

תרגומים עם אישור נוטריוני מהווים ביטחון המוכר בכל העולם כי התוכן שלהם משקף במדויק את הנכתב בשפתו המקורית של המסמך.

  

  
סיימון ג'קסון
סיימון מ' ג'קסון –  שירותי נוטריון, עריכת דין ותרגום

אתר: www.jacksonadvocates.net
מייל: simon@jacksonadvocates.net
טלפון: 0737-40-60-40
נייד: 0545-742-374

 

 


 

 


תגובות כתוב תגובה
 
מאמרים נוספים


 

נמפיאה
 

 

 
קרן עוזרי

 

 

רחל ששון  

צימר השומרון

 

תכנון והקמת גינה- שלבים מרעיון לביצוע
נמפיאה משתלות בע"מ
איך להקים אתר אינטרנט מעולה שהוא גם שיווקי וגם מוכר? - אילה עיצובים נמצאים לפני בנייה / שיפוץ חדש? חומר למחשבה keren-or אדריכלות ועיצוב פנים  אם הבנים שמחה על אימהות ודרכי רפואה נוף, אוויר ואווירה: צימר חדש בשומרון