Responsive image

משק צורף

יונה   0559779406 | אביחי 0559779658
שילה. הפצת ביצים ברוב הארץ

גידול ביצים אורגניות ושיווק.
אפשרות איסוף ביצים עצמי במשק! כולל הדרכה במקום.

גידול ומכירת ענבים אורגניים (בעונה), ומיץ ענבים תוצרת המשק.

אנו משווקים ביצים אורגניות בכל היישובים - מחדרה עד גדרה, דרך מפיצים/ות תושבי היישוב.
מתאים מאוד לעקרות בית.

הטבות למפיצים/ות!

לפרטים יש לפנות לאביחי.

צור קשר עם משק צורף