Responsive image

יישוב נריה (בנימין)

   טלפון מזכירות: 9974233 -02
ד.נ. מודיעין 7193700

יישוב דתי לאומי תורני באזור הרי בנימין בגוש דולב טלמונים
השייך למועצה אזורית מטה בנימין, נקרא על שם הרב משה צבי נריה.

היישוב נריה הוא יישוב - תורני לאומי, הממוקם במרחק כ-45 דקות מירושלים ומתל – אביב וכ – 15 דקות ממודיעין.
היישוב הוקם בשנת תשנ"א, ביום העצמאות ה-43 למדינת ישראל, על אדמות מדינה, ע"י קבוצה של כעשר משפחות.
בשנת תשנ"ג הצטרף לחיזוק היישוב גרעין של משפחות מישיבת "מרכז הרב" שבירושלים, צעד אשר קבע את צביון יישובנו כיישוב תורני, והביא לתנופת קליטה שלא נפסקת עד עתה.

צור קשר עם יישוב נריה (בנימין)