Responsive image

יישוב ניל"י (בנימין)

   9231738 -08
ד.נ. מודיעין 7193000

הישוב נילי שואף להתרחב ולגדול, תוך שמירה על צביון כפרי קהילתי. כיום יש בישוב כ- 200 משפחות, ובישוב הולך ונבנה פרויקט בניה הכולל 94 יחידות דיור של בתים צמודי קרקע.

נילי נוסדה בשנת תשמ"א (1981) כישוב קהילתי חילוני במסגרת התנועה המיישבת "אמנה", ההסתדרות הציונית והמועצה האזורית "מטה בנימין" אך סיפור הקמת הישוב החל ארבע שנים קודם כאשר התארגן גרעין מתנועת "בני ברית" העולמית, ששם לו למטרה להקים יישוב עירוני חילוני במערב השומרון

צור קשר עם יישוב ניל"י (בנימין)