Responsive image

ישוב משכיות (בקעת הירדן)

   02-9941542
צפון בקעת הירדן על כביש אלון, בין הישובים חמדת ורותם

ישוב קהילתי חילוני. הוקם בשנת 1977 כהיאחזות נח"ל לרגלי הסרטבה. 40 המשפחות מטפחות במרץ פרדסים, תמרים, ירקות ופרחים.

הישוב המשתייך לתנועת "העובד הציוני", הוקם כהיאחזות נח"ל ב- 1977 לרגלי הסרטבה.
בשנת 1979 אוזרח הישוב

צור קשר עם ישוב משכיות (בקעת הירדן)