Responsive image

ישוב מצפה כרמים (חבל בנימין)

ועדת קליטה (טל)   0527866696
מצפה כרמים כוכב השחר ד.נ. מזרח בנימין 9064100

מצפה כרמים ממוקם בסמוך לישוב כוכב השחר, המאחז הוקם בשנת 1999 מצפה כרמים היא קהילה צעירה וייחודית השמה דגש על חקלאות, אמנות וידיעת הארץ.

מצפה כרמים עלה על הקרקע ביום העצמאות תשנ"ט. ארבעה זוגות צעירים מבני כוכב השחר הגשימו חלום ועלו על גבעה דרומית לישובים, כעבור 8 חודשים פונה המקום ע"י ממשלת ברק והעותק לגבעה אחרת מזרחית לכוכב השחר. בנקודה הקודמת הולך ומוקם מאחז "מעלה שלמה".