Responsive image

יישוב מגדל עוז (גוש עציון)

   02-9936444
ד.נ. צפון יהודה 90915

קצת היסטוריה: היישוב הוקם בקיץ תשל"ז (1977), במלאת 50 שנה לניסיון ההתיישבות הראשון בגוש, בסמוך למקום המשוער של היישוב "מגדל עדר". העליה על הקרקע נערכה במלאת עשור לחידוש ההתיישבות בכפר עציון.

תעסוקת התושבים: מבוסס על חקלאות ותעשייה. במקום לול ובו מגדלים תרנגולי הודו לפיטום, ורפת המייצרת "חלב למהדרין". הקיבוץ שותף לשאר קיבוצי הגוש בענף גידולי השדה, ופועל בו גם בית אריזה לפירות המשותף לשלושת קיבוצי הגוש, בקיבוץ פועל גם מפעל "מעוז", המייצר לוחות מוארים המותקנים במטוסים, ביניהם גם מטוס הקרב האמריקאי המתקדם F18.

שירותים כללים: חדר אוכל,כלבו, מכבסה, אופנת דובדבן.

צור קשר עם יישוב מגדל עוז (גוש עציון)