Responsive image

ישוב חיננית (שומרון)

   04-350171
ד.נ. מנשה מיקוד 37867

חיננית , יישוב קהילתי כפרי בצפון השומרון, השני בגודלו בגוש יישובי צפון השומרון. אופי היישוב חילוני, ומשתייך למועצה אזורית שומרון. שמו של היישוב הוא כשם הפרח חיננית.

תנועה מיישבת: המרכז החקלאי–אגודה שיתופית-. היישוב מונה היום כ-100 משפחות. תנאי המגורים בישוב - בתי קבע חד משפחתיים

חיננית הינו יישוב קהילתי השוכן בגוש ריחן שבצפון מערב השומרון. הקהילה המתגוררת במקום מורכבת ממשפחות חילוניות ודתיות הגרות בבתי קבע חד משפחתיים. היישוב נמצא כ-30 ק"מ מזרחית לחדרה ועפולה, וכ-10 ק"מ בלבד ממחלף עירון המתחבר לכביש חוצה ישראל (6). היישוב קרוי על שמו של פרח ה-Diazy (חיננית בתרגום לעברית). הוא הוקם על ידי גרעין משפחות שהגיע לישראל מהקווקז. בשנת 1981, כאשר היישוב עלה על הקרקע, הוא התנהל כמושב עובדים. הקמתו הייתה חלק מתוכנית מדינית ליישוב צפון השומרון ויצירת חיץ דמוגרפי באזור.
במרוצת השנים, חברי חיננית עזבו את עבודת האדמה ופנו למקצועות חופשיים. אי לכך, אופיו של המושב שונה והוא הפך להיות יישוב קהילתי (כך הוא מוגדר עד היום). היישוב סמוך לשמורת הטבע אום-ריחן. מדובר באחד האזורים הטבעיים החשובים ביותר במרחב זה (וזאת היות והשומרון, במרביתו, עירום מעצים). יער ריחן הינו חורש טבעי אשר הוכר כשמורת טבע עוד בימי המנדט הבריטי. מדינת ישראל הכירה באזור כשמורה לפני כ-20 שנה (באפריל 1991). החורש נשמר בצורתו הטבעית, הוא צפוף מאד, וניתן להלך בו רק במסגרת שבילים שהותוו לכך במיוחד.

צור קשר עם ישוב חיננית (שומרון)