Responsive image

מושב ורד יריחו (צפון ים המלח)

   02-9942762
ורד יריחו ד.נ. הירדן מיקוד 90668

מושב ורד יריחו שוכן באזור צפון ים המלח (20 דקות מירושלים) ומשתייך למועצה אזורית מגילות ים המלח. ורד יריחו מוגדר כמושב שיתופי.

ורד יריחו הינו מושב שיתופי אשר הוקם ב- 1980. אוכלוסיית היישוב עוסקת בחקלאות ובמקצועות חופשיים ביישוב, באזור ים המלח ובאזור ירושלים.

היישוב שם על סדר היום את נושא קליטת משפחות נוספות אשר יבנו את ביתן בהרחבה הקהילתית.

שירותים קהילתיים:
מערכת החינוך כוללת מעון, צהרון, מערכת חינוך בלתי פורמאלית לנוער ומערכת חינוך אזורית בגיל בית ספר,תרבות, נוי, בריכה, חדר כושר, בית כנסת ומקווה.

פעילויות כלכליות, חקלאיות ויזמות עיסקית:
ביישוב פועלים היום מספר עסקים תיירותיים ויזמיים כגון צימרים, מסעדות, קדרות, פיסול וספא. החקלאים ביישוב עוסקים בגידול תמרים, כרמים, תאנים, וירקות.
משפחות המעוניינות להקים עסקים יזכו לסיוע כספי ולייעוץ מקצועי (בכפוף לאישור החטיבה להתיישבות ובסיוע מ.ט.י).

תושבות (שכירת בית) –
בורד יריחו בתים צמודי קרקע להשכרה.

הרחבה קהילתית–
בורד יריחו החלו להקים הרחבה קהילתית. בשכונה הקהילתית קיימים 41 מגרשים לבניית בתים צמודי קרקע. המגרשים הם בגודל של 500-600 מ"ר. הבניה הינה בניה מרוכזת ע"י יזם. מותנה בתהליך קבלה.
למעוניינים לעבור מיידית, ניתן בינתיים לשכור בית במושב.

צור קשר עם מושב ורד יריחו (צפון ים המלח)