Responsive image

ישיבה תיכונית סוסיא

   02-9963584 פקס: 02-9962827
סוסיא

ישיבה תיכונית לחינוך סביבתי. עם פנימיה.

דרכה החינוכית היחודית של ישיבת סוסיא יונקת באופן ישיר ומתמיד מתפיסת העולם כי 'כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות' וכי על כל אדם ואדם לברר את שרש נשמתו ואת תחומי וסגנונות הלמידה והעשייה באמצעותם יצליח להוציא את מירב הכוחות הגנוזים בו.

צור קשר עם ישיבה תיכונית סוסיא