Responsive image

ישיבה תיכונית כינור דוד

   08-9206696 פקס: 08-9206692
עטרת

ישיבה תיכונית מוסיקלית המיועדת לבוגרי ח' וט' מצטיינים, עם נסיון מוכח במוסיקה. עם פנימיה.

במערכת החינוך הדתית ישנם תלמידים רבים בעלי נטייה חזקה למוסיקה, ובעלי הישגים משמעותיים בתחום זה, שבהעדר מוסד חינוכי מתאים נאלצים לבחור בין פיתוח כשרונם ונטייתם המוסיקלית, לבין השתלבות במסגרות התורניות המקובלות.
כמענה לשני האתגרים האלו, הלאומי והאישי, הוקמה הישיבה התיכונית - כינור דוד, ושמה לה למטרה להיות חממה להתפתחותם של תלמידי חכמים יוצרים ואמנים, אשר העולם הרוחני שממנו ישאבו את ההשראה ליצירתם הוא עולמה של תורה.

צור קשר עם ישיבה תיכונית כינור דוד