Responsive image

אולפנת רעיה

   02-9974160 פקס: 02-9974895
בית-אל

האולפנא שואפת לחנך בנות יראת שמים, מקושרות לתורה ולאמונה.
את משנתה החינוכית היא יונקת מדרכם ותורתם של מרן הראי"ה קוק זצ"ל ובנו ממשיכו הרצי"ה קוק זצ"ל. עם פנימיה.

הקפדה בדקדוקי המצוות ושמירה על רוח ההלכה הן ממאפייניה החשובים.
האולפנא משתדלת להיות מקום חם, מקבל ותומך עבור התלמידות בסערת גיל ההתבגרות, ושמה דגש על בניין קשרים אישיים בין הצוות לתלמידות.