Responsive image

גמ"ח עזר מציון- סניף אחיה

הודיה וצביקי בסוק   0525802797
אחיה, גוש שילה

הגמ"ח נועד לתת מענה קרוב וזמין לתושבי גוש שילה. בגמ"ח ציוד רפואי להשאלה הכולל משאבות חלב, מכשירי אנהלציה ואדים, מכשירים למדידת לח"ד, קביים כסא גלגלים ועוד.
השאלת הציוד נעשית לפי הנהוג בעמותה, ואין לנו שום אפשרות, לחרוג מהכללים.
ההשאלה תיעשה בתיאום מראש ובהגעת המשאיל לאחיה וכך גם ההחזרה.
ההשאלה היא אישית, אין אפשרות להשאיל בשביל אדם אחר.
יש לבוא מצוידים בצ'ק פיקדון ובמזומן בסכום מדויק במידת הצורך.
השאלת המכשיר היא לתקופה של עד שלושה חודשים.

שניעזר ונעזור רק בשמחות!

תודות לעמותה ולעומד בראשה - הרב חנניה צ'ולק שנותנים לנו את הציוד לטובת תושבי האיזור.