Responsive image

הבית מול ההר- קידום תודעת ירושלים והמקדש

צפורה פילץ 0559826670
ירושלים, הר הזיתים

מפגש ביתי, סיורים והרצאות:
מפגש ואירוח בהר הזיתים- שיחה על מציאות המגורים מול המקום הקדוש בעולם! מסלולי סיור שונים באזור, מותאמים לאוכלוסיה. הרצאות ושיעורים.

ערב נשים לקראת חג השבעות-
שתי הלחם: הכנה פנימית ומעשית.
יום רביעי, ב' בסיון בשעה 19:30 באלון שבות.
עלות 40 ש"ח

צור קשר עם הבית מול ההר- קידום תודעת ירושלים והמקדש