Responsive image

ס.א.ן פתרונות

יצחק חביב 0559780951
הזית 397 בית אריה

כיבוי אש- תכנון והתקנת מערכות לכיבוי וגילוי אש ועשן. יעוץ בטיחות אש. תכנית בטיחות. תיק שטח. רישוי עסקים. טיפול מול איגוד הכבאות והרשויות. ליווי מקצועי החל מקבלת דרישות כבוי אש עד ההיתר.

חברת ס.א.ן פתרונות מציעה את שירותיה במגוון תחומי התמחות:

- ניהול פרויקטים בבטיחות
- מערכות בטיחות, כיבוי וגילוי אש
- תוכנית בטיחות

החברה נוסדה בשנת 2004 והיא מנוהלת על ידי יצחק חביב, איש מקצוע בעל ניסיון רב וידע עשיר בתחום משנת 1987. יצחק הוא יועץ בטיחות, מתכנן מערכות מתזים ומנהל פרויקטים, ולעובדי החברה סמכות מתאימה למתן ייעוץ בטיחות באש ולתכנון מערכות מים. החברה מטפלת בקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות בנושאי בטיחות.


תחומי התמחות:

טיפול בכל דרישות איגוד הכבאות - כולל ייעוץ בטיחות.
סיוע בהוצאת רישיונות עסק מול כל הגופים - עיריות, מועצות, מכבי אש, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.
ייעוץ, תכנון ושירות מקצועי לאורך כל התהליך
ספרינקלרים - תכנון והתקנה של מערכות מתזים, מאגרים ומשאבות בעלי ת"י 1596.
גילוי אש ועשן - תכנון והתקנה של מערכות בעלות תקן בינלאומי וישראלי 1220/3.
הגשת תוכניות בטיחות לרשויות - ציוד כיבוי אש, אזעקות ומוצרי בטיחות שונים.
ניסיונם הרב של עובדי החברה בתחומי התמחותם השונים יצר ערכי עבודה מקצועיים, הקפדה על סטנדרטים ללא פשרות ומתן שירות אמין ואדיב. לקוחות החברה הם הראשונים במעלה בסדרי עדיפויותיה, והתוצאות בשטח מדברות בעד עצמן.

צור קשר עם ס.א.ן פתרונות