Responsive image

ישוב קדר (גוש עציון)

   02-5357626
קדר ד.נ צפון יהודה 90444

קדר היא התנחלות ויישוב קהילתי כפרי הנמצא בהרי יהודה דרומית לעיר מעלה אדומים בגובה של כ- 530 מטר מעל פני הים, באקלים מדברי ויבש. היישוב קדר נמצא באחריותה ובשטחה המוניציפאלי של המועצה האזורית גוש עציון.

אוכלוסיית הישוב קדר מגוונת ומורכבת מחילוניים, מסורתיים ודתיים.

ראשוני התושבים בקדר עלו לקרקע ביום 8 ליולי 1984.

תחילה התגוררו המתיישבים הראשונים באתר "קדר דרום" באוהלים שהביאו איתם ובהמשך בקראוונים שנתרמו או הוקצו להם ע"י ההסתדרות הציונית העולמית וגופים אחרים נוספים.

בשנת 1992 החלו המשפחות של קבוצת המתיישבים הראשונה לבנות בתי קבע באתר "קדר צפון" הסמוך יותר למעלה אדומים ועברו אליו. אין ללמוד מכך שאתר "קדר דרום" ננטש. עדיין מתגוררים בו משפחות ויחידים, והוא משמש כחלק מעתודות הקרקע של קדר.

תושבי הישוב קדר, חברים ב - "קדר-אגודה שיתופית להתיישבות של משקי חרות בית"ר בע"מ". הדבר נובע מתהליך קליטתם לישוב קדר, תהליך בו הם מחוייבים להצטרף כ"חברים" באגודה.

יצויין כי למרות שהאגודה הנ"ל נרשמה ע"י אנשי התנועה המיישבת משקי חירות בית"ר, אצל רשם האגודות השיתופיות, כאגודה שיתופית חקלאית ב-1985, הרי מאז ועד היום, רובם ככולם של חברי האגודה הנ"ל - תושבי קדר, עובדים ומוצאים את פרנסתם בירושלים במקצועות שונים ומגוונים.

לרווחת התושבים, נבנו ב"קדר צפון" בית כנסת, מקווה, גני ילדים ומעונות, בריכת שחייה, אולם רב תכליתי, מועדון נוער, פארקים וגנים ציבוריים עם מתקני משחקים, מגרשי כדורסל, קט רגל, טניס ועוד.

לישוב קדר עתודות קרקע של 2000 דונם לבניה תעשייה וחקלאות.

הישוב קדר נמצא כיום בתנופת פיתוח מואצת לשם קליטת משפחות נוספות שיצטרפו למשפחות שכבר מתגוררות בו. כיום עשרות בתים נמצאים בתהליכי בניה שונים במסגרת "בנה ביתך" והחלו עבודות תשתית להכשרת עשרות מגרשים לקליטת מתיישבים נוספים.

בחודש יולי 2008 פרסם משרד הפנים מודעה לציבור בדבר מינוי ועדת חקירה אשר תפקידה לבדוק ולהמליץ בדבר שינוי תחום שיפוטה של עיריית מעלה אדומים בגבולה עם המועצה האזורית גוש עציון, בכל הנוגע לישוב קדר.

צור קשר עם ישוב קדר (גוש עציון)