Responsive image

מירון את סלמן משרד עורכי דין

נטע כהן-סלמן 0559780166
ברקוביץ 4 מגדל המוזיאון תל אביב

משרדינו מתמחה בתחום המקרקעין בייחוד במחוז יהודה ושומרון. משרדינו בעל ניסיון רב בטיפול מול הרשויות המסדירות הנכסים ביהודה ושומרון לרבות המנהל האזרחי, ההסתדרות

הציונית, רשם המקרקעין באריאל וחברות משכנות רבות.
כמו כן, משרדינו בקיא בכלל הדינים הירדניים החלים על מספר לא מבוטל של קרקעות ביהודה ושומרון.

חשוב להבין, כי עסקאות ביהודה ושומרון שונות לחלוטין מעסקאות אשר נעשות בתחומי הקו הירוק, הן מבחינה פרוצדוראלית והן מבחינה מהותית, ומשכך נדרש עורך דין אשר לו ניסיון בתחום המקרקעין ביהודה ושומרון.

משרדינו הראשי נמצא בתל אביב אולם ישנן שתי שלוחות נוספות למשרד האחת הינה בהרצליה והשנייה בישוב אלפי מנשה לנוחיותם של כלל לקוחותינו.

כמו כן, משרדינו עורך עסקאות מקרקעין גם בשטחי הקו הירוק, עסקאות מורכבות כגון עסקאות קומבינציה, עסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי.

צור קשר עם מירון את סלמן משרד עורכי דין