Responsive image

בית מדרש גבעת אסף

אסף   0548189882
גבעת אסף

בית מדרש גבעת אסף נוסד באלול תשס"ט, במטרה להוות מרכז תורני-הלכתי במרכז בנימין.

בית המדרש רואה כיעד מרכזי את הצבת מקומה של ההלכה כנקודה מרכזית בחיים הפרטיים והציבוריים, באמצעות העמדת תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה הלכתי-תורני, ובהנחלת לימוד וחיבת ההלכה בכל שדרות העם.

את ליבו של בית המדרש מהווה כולל הלכה המיועד לאברכים תושבי האזור המעוניינים במסגרת איכותית ללימודי הלכה.
בשנה זו נפתחה בבית המדרש מסלול מורי הוראה, בו משתתפים כחצי מלומדי בית המדרש.
מסלול זה מכשיר את האברכים לשמש כמורי הלכה בפועל. תוכנית הלימודים במסלול זה מכשירה את האברכים לשמש כמורי הלכה בפועל, ומשלבת לימוד עיוני והכרות עם הפרקטיקה המעשית של הפסיקה ההלכתית.
כמו כן, פועלת בבית המדרש מסגרת ללימודי הלכה המיועדת לאנשים עובדים המעוניינים בלימוד של חצי יום. המסגרת כוללת מבחנים חודשיים ומלגה למשתתפים.
כולל ההלכה מוגדר כשלוחה של ישיבת מרכז הרב, הרואה בו חלק חשוב מהמשך דרכו של מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל, אשר עודד וחיזק את ההתיישבות בכלל וגבעת אסף בפרט.
כיום לומדים בבית המדרש למעלה מ-20 לומדים קבועים.
מאז הקמתו מקיים בית המדרש ימי לימוד המיועדים לציבור הרחב בהם מועברים שיעורים מפי גדולי הרבנים. ימי הלימוד מתקיימים 4 פעמים בשנה, כאשר בכל יום לימוד משתתפים כ-150 איש.
בנוסף, בית המדרש מוציא לאור פעמיים בשנה קבצים תורניים בהלכות הבית היהודי, ומפעיל תלמוד תורה לילדים.
אנו מאמינים כי קיומו של מקום תורה חי ותוסס מהווה חיזוק משמעותי למקומה של תורה בחיי ההתיישבות ולחיי עם ישראל בארצו.

צור קשר עם בית מדרש גבעת אסף