Responsive image

ועד למתיישבי השומרון

   טל. 02-5482103 | פקס- 02-5482110
לב השומרון

הקמת וועד מתיישבי השומרון היא מעבר ממגננה להתקפה, הסתיימו הרדיפות הפוליטיות, העקירות והפינויים.

ועד המתיישבים הוקם בשנת 2008 בדחיפה של עו"ד גרשון מסיקה ראשה של מועצה איזורית שומרון.

בראש הועד עמד בני קצובר ממייסדי גוש אמונים ומי שעמד שלוש קדנציות בראשות מועצה איזורית שומרון.

מטרת הוועד

יצירת איחוד כוחות מול סכנות מדיניות

מינוף תודעתי של השומרון בקרב הציבור הכללי

מאבק בהגבלות הבניה בשומרון ויצירת חוסן קהילתי

צור קשר עם ועד למתיישבי השומרון