Responsive image

בניין עדי עד

אסף אזולאי   0559779489
גוש שילה

עבודות עפר, פיתוח ותשתיות
עבודה עברית
המלצות בשפע

עבודות עפר ופיתוח
הכשרת שטח לבניה וגינון
עבודות באגר, מחפרון ובובקט בקבלנות או יומית
מערכות ביוב ומים

צור קשר עם בניין עדי עד