Responsive image

ישוב נתיב הגדוד (בקעת הירדן)

   02-9941375
ד.נ ערבות הירדן, מיקוד 90676

מושב חקלאי הממוקם בדרום בקעת הירדן, הוקם בשנת 1975.מדרום למושב נמצא אתר הגילגל המקראית. מכאן ניתן להשקיף על נוף מרהיב המאפיין את בקעת הירדן

היישוב הוקם באפריל 1975 במעלה אפרים. עבר למקומו הנוכחי במאי 1977

תיירות: בתל מדרום למושב התגלה אתר יישוב מהתקופה הניאוליתית, גבעת נתיב הגדוד - אתר הגלגל
אתר הגבעה נבנה לציון כניסת בני ישראל לארץ ישראל. במקום נבנתה מסעדה (סגורה)שיחזור המקום כאתר חניה של בני ישראל וסיפור הגלגל, ותצפית נוף מכאן ניתן להשקיף על נוף מרהיב המאפיין את בקעת הירדן

צור קשר עם ישוב נתיב הגדוד (בקעת הירדן)