Responsive image

יישוב מעלה עמוס (גוש עציון)

   0299317670
מעלה עמוס ד.נ צפון יהודה 90966

מעלה עמוס הוא היישוב החרדי הראשון בגוש. היישוב הוקם בשנת תשמ"א (1982) על ידי קבוצת אברכים מישיבת "אש התורה" בירושלים באמצעות תנועת משקי חירות ביתר

מרבית התושבים במעלה עמוס הינם אברכים שתורתם אומנותם, אולם יש בין התושבים גם כאלו שעוסקים בהוראה, במחשבים, בשיווק ואפילו בשיפוצים.

צור קשר עם יישוב מעלה עמוס (גוש עציון)