Responsive image

ישוב מבוא חורון (חבל בנימין)

   08-9726794
ד.נ. שמשון 9976500

מבוא חורון הינו ישוב השוכן על גבעה בצפון עמק איילון, ליד איילון המקראית.

לפי חלק מהדעות שוכן הישוב על חורבות נוב עיר הכהנים שעל שמה היה נקרא ישוב ערבי בשם בית נובא, אשר עד 1967 שכן בקרבת מקום. הישוב נמצא בגובה 250 מטר מעל פני הים, בגבול שטח בנימין, בעמק שבו אמר יהושע בן נון "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון" (יהושע י' י"ב). מבוא חורון הוקם ע"י גרעיני תנועת הנוער "עזרא" בשנת תש"ל, ב-כ"א טבת (30.12.69), כקיבוץ של תנועת ההתיישבות של "פועלי אגודת ישראל". כיום מתגוררות בישוב כ100- משפחות, והוא ברוך בילדים רבים. האוכלוסיה דתית לאומית חרדית, אשר מנהלת אורח חיים תורני, בשילוב עם חיי עבודה ופרנסה. חלק ניכר מהחברים עובד בתוך הישוב וחלק אחר עובד מחוצה לו.

צור קשר עם ישוב מבוא חורון (חבל בנימין)