Responsive image

מושב חמרה (בקעת הירדן)

   02-9941112
ד.נ מזרח בנימין, מיקוד 90679

מושב חמרה משתייך לארגון מושבי האיחוד החקלאי ותחת אזור שיפוטה של המועצה האזורית ערבות הירדן. שמו של המושב ניתן לו בשל אדמת החמרה המצויה באיזור.

מושב חמרה עלה על הקרקע (אדמות מדינה) ב- 4/5/71. הישוב נמצא בגב ההר במורדות המזרחיים של הרי שומרון. עקב המיקום הגבוה יחסית לעומת בקעת הירדן התחתונה, האקלים בו נוח יותר והטמפרטורות נמוכות בכמה מעלות בחודשי הקיץ. הישוב הינו מושב עובדים אך יש בו גם תושבים שאינם חברים באגודה החקלאית.

אוכלוסיה: הישוב מונה כעת 41 משפחות ומספר תושביו הוא כ- 100 מבוגרים כולל עובדים זרים וחיילים המושב הוא מן הותיקים ולכן חלק ניכר מן האוכלוסיה מבוגר אך יש גם משפחות צעירות עם ילדים ותינוקות, ואף יש משפחות ששלושה דורות מהן חיים בישוב. יש בישוב כ- 30 ילדים וצעירים מתחת לגיל צבא.

תעסוקה: שילוב של חקלאות ועבודות אחרות, כאשר חלק מן המשפחות מוצאות את פרנסתן בעבודות שונות מחוץ ובתוך הישוב וחלקן בחקלאות בלבד שכוללת בעיקר צמחי תבלין, ירוקים וגידולי זרעים למיניהם. קיימים גם מספר ענפים משותפים: מטע תמרים בזור, גידולי שדה משותפים, לול הודים לבשר.

יזמות: יש בישוב מספר יזמויות עסקיות ודווקא בתחום החקלאות: חוות דגי מאכל, גידול ויצוא פקעות אמריליס, חליטות צמחים אורגניות.

צור קשר עם מושב חמרה (בקעת הירדן)