Responsive image

ישיבה תיכונית חיצים

   משרד: 02-9971777 , 02-9973674 , פקס - 02-9975294 (סימה/יואל).
איתמר

ישיבה תיכונית המיועדת לתלמידים בעלי יראת שמים ומידות טובות. עם פנמיה.

בישיבה לצעירים חיצים מתחנכים ולומדים כ- 160תלמידים כ"י בכיתות ט'-י"ב.
בישיבה הקיימת 18שנים מושם דגש בעיקר על חינוך ליראת שמים, מידות טובות, אהבת תורה וישוב הארץ – לצד עמידה בבחינות הבגרות במתכונת מלאה.

צור קשר עם ישיבה תיכונית חיצים