Responsive image

ישיבה תיכונית בנ"ע מטה בנימין

   02-9973846,02-9975846 מספר פקס 02-9973907
בית-אל

ישיבה פועלת כישיבה פנימייתית שש שנתית,
הנותנת מענה לילדי ישובי מטה בנימין (שילה, עפרה, בית אל, כוכב השחר, פסגות וכו')
וכן לילדים מאזור ירושלים והסביבה.

הישיבה מקדישה תשומת לב מיוחדת לפעילות חסד ופעילות התנדבות לנזקקים באזור.
מיקום הישיבה בבית אל נותן עוצמה מיוחדת ללימוד התורה במקום.
התלמידים מרגישים אחריות מיוחדת לאזור ההתיישבות בבנימין.

בשנת הלימודים תשע"א יפתח בעז"ה מסלול ישיבתי ללא פנימיה לצד המסלול הפנימיתי הקיים,
שיכלול הסעות מידי יום לישובי האזור וירושלים , ארוחות בוקר וצהרים, שבתות ישיבה,
שכר לימוד מופחת בצורה משמעותית.


צור קשר עם ישיבה תיכונית בנ"ע מטה בנימין