Responsive image

ישיבה תיכונית אלון מורה

   02-9972477 , פקס: 02-9978156
אלון מורה

הישיבה מחנכת לפי הדרכתו של הרב אליקים לבנון שליט"א, מתוך אהבה ואֵמון

הישיבה התיכונית באלון מורה מובילה דרך חדשה-ישנה בחינוך בכלל ובעולם הישיבות התיכוניות בפרט
הישיבה מחנכת לפי הדרכתו של הרב אליקים לבנון שליט"א, מתוך אהבה ואֵמון תוך מתן תשומת לב לדגשים הבאים:
לימודי קודש ברמה גבוהה ומקיפה,
קשר אישי עמוק בין הרב המחנך לבין התלמיד,
חיבור בין המחזורים השונים,
תוכנית חינוכית-חברתית מובנית ועניפה.

צור קשר עם ישיבה תיכונית אלון מורה