Responsive image

ישיבה תיכונית אורות יהודה

   02-9933406 פקס-9938282
אפרת

הישיבה הוקמה הודות ליוזמה והתארגנות של הורים מהאזור, שביקשו להקים ישיבה תיכונית תורנית לא פנימייתית ברמה גבוהה, שתכין את הנוער הדתי-לאומי להתמודד עם צרכי השעה.

צור קשר עם ישיבה תיכונית אורות יהודה