Responsive image

ישיבת מעלה חבר

ראש הישיבה: הרב עמיחי חזן   02-9963040, 02-9963493 פקס: 02-9964320
מעלה חבר

ישיבה קטנה לאומית, שהוקמה בשנת תשנ"ד במעלה חבר. שמה לה למטרה לחולל מהפך בחינוך הדתי לאומי, על ידי התרכזותם של בני נעורים בעולמה של תורה וחינוכם למנהיגות תורנית.

צור קשר עם ישיבת מעלה חבר