Responsive image

אולפנת עפרה

   02-9973789 פקס-02-9975049
עפרה

האולפנא בעפרה הינה בית החינוך האזורי השש-שנתי. ככזאת, אוצרת בתוכה האולפנא מגוון של בנות המהות פסיפס אנושי מרתק ומעשיר. פנימיה חלקית.

צור קשר עם אולפנת עפרה