Responsive image

מרכזיות IP

יהודה ארנסט 0559779567

מרכזיות IP מתקדמות לעסקים קטנים וגדולים
עם כל התכונות של מרכזיה מתקדמת

1) שלוחות בכמה מקומות פיזים שונים נחשבות מרכזיה אחת
2) נתבי שיחות משוכללים
3) הקלטת שיחות
4) תאים קוליים
5) ניהול ע"י המשתמש
6) פקס 2 מייל ו מייל 2 פקס
7) ועוד ועוד

שרות והתקנה בבית העסק.

פקס 1532-651-7777

צור קשר עם מרכזיות IP