Responsive image

עמותת חפץ האומה

נדב ניצן 0559780129
שילה

העמותה פיתחה שעון ע"פ שעה זמנית,
שעון האמת. יסימון חינמי ניתן להורדה בחנות גוגל ואפל, ועוד כמה דברים טובים לזכות את עם ישראל.

צור קשר עם עמותת חפץ האומה