Responsive image

מושב סלעית (שומרון)

   09-7943888
ד.נ. השרון התיכון 44885

מושב עובדים חילוני, במערב השומרון

הישוב הוקם בשנת 1979
תנאי המגורים בתי קבע חד-משפחתיים.
הישוב מונה כיום כ 105 משפחות ומיועד ל- 400 משפחות.

צור קשר עם מושב סלעית (שומרון)