Responsive image

סופר דרינק

0559781239
א.ת עטרות. אספקה לכל הארץ

חברה למשקאות קלים ומוגזים שנוסדה בשנת 1969 והקימה את מפעלה בשנת 1977 בירושלים ונמצאת בבעלות משפחת מיכל.

מוצרים: משקאות קלים, משקאות מוגזים, מיצים, נקטרים, משקאות אנרגיה, בירה, תרכיזים וסירופים ב-32 טעמים שונים.

כשרות: למוצרי החברה המיוצרים במפעל כשרות של בד"ץ העדה החרדית ירושלים.